Mistä metadharmaa löytyy – Metadharma, osa 4

Metadharma ei ole vielä mikään valmis asia, mutta erilaisia sen suuntaisia kehitelmiä löytyy hyvinkin erilaisilta tahoilta. Tämä on mielestäni selvä merkki siitä, että jonkinen muutosvaihe länsimaisessa dharmassa on meneillään.

Buddhist Geeks. Jo aiemminkin mainitsin Vince Hornin ja Michael Taftin tuplayhteispodcastin (osa 1 ja osa 2), jossa puhutaan metadharmasta. Vince Horn on tehnyt myös enemmän jaksoja metadharmasta ja hän on ollut mukana fasilitoimassa metadharma-koulutusta tänä keväänä. Hornin ja kumppaneiden metadharma nojaa vahvasti Ken Wilberin ajatteluun.

Emerge-podcast. Daniel Thorsonin Emerge-podcastissa on jo pitkään käsitelty metatason ajattelua ja lähestymistapoja hyvin monipuolisesti. Thorson on myös alkujaan ollut mukana Buddhist Geeks -toiminnassa. 

Speculative Non-Buddhism. Aivan toisenlaisesta suunnasta alkunsa saanut Speculative Non-Buddhism on myös viime aikoina pyrkinyt siirtymään puhtaasta länsimaisen buddhalaisuuden kritiikistä kohti jonkinlaista uutta rakentavaa ajattelua. Tästä esimerkkinä ovat esimerkiksi sen Trash Community -tapaamiset. Näissä on käytetty monenlaisia osallistujien tekstejä keskustelun lähtökohtina (esimerkiksi Dharmic Détournement ja Engaged Dharma osa 1 ja osa 2).

The Imperfect Buddha -podcast. SNB:n lähimaastossa liikkuu myös Matthew O’Connellin The Imperfect Buddha -podcast, joka on ensinnäkin esitellyt SNB:n ajattelua, mutta erityisesti viime aikoina pyrkinyt aktiivisesti kehittämään uudenlaista tapaa ajatella harjoittamisesta. 

Rob Burbea. Buddhalaisen opettajan Rob Burbean näkemykset ja tyyli opettaa on mielestäni hyvin monella tavalla metamoderni. Hän kirjoittanut muun muassa tyhjyysharjoituksista erinomaisen kirjan Seeing That Frees, jossa on paljon metadharman kaikuja.

Pragmaattinen dharma. Pragmaattisen dharman lähestymistavassa on paljon sellaista avoimuutta, joka lähestyy metadharmaa. Tämä voi osittain myös johtua pragmaattisen dharman keskusjohtoisuuden puutteesta ja organisoitumisen logiikasta. Pragmaattinen dharma ei ainakaan periaatteessa vierasta uusien asioiden omaksumista mistä tahansa perinteestä tai kulttuurin alueelta, mutta toki tässä on paljon variaatiota.

Jaa muualla:

Jätä kommentti