Viisi ystävää

Olen harjoittanut The Mind Illuminated -kirjan mukaista meditaatiotyyliä (myöhemmin TMI) muutaman vuoden, mutta viime vuoden lopusta lähtien olen harjoittanut Tranquil Wisdom Insight -meditaatiota (myöhemmin TWIM). Molemmat kutsuvat itseään samatha-vipassana-meditaatioksi, mutta samankaltaisuuksien lisäksi niissä on myös paljon eroja. Kokemukseni on, että opin paljon TMI:stä sen jälkeen kun vaihdoin TWIM:iin.

Tämä artikkeli käsittelee buddhalaisen perinteen viittä estettä (eng. five hindrances), jotka voi kääntää TMI:tä mukaillen esimerkiksi näin: (1) maallinen halu, (2) inho/aversio, (3) laiskuus ja uneliaisuus, (4) katumuksen ja huolen aiheuttama levottomuus ja (5) epäily. Viisi estettä ovat listaus asioista, jotka estävät harjoitustamme kehittymästä.

Huomaan näin jälkikäteen, että lukiessani The Mind Illuminated -kirjaa olen ohittanut viittä estettä käsittelevän luvun antamatta sille kovin suurta painoarvoa. TMI:ssä painotetaan paljon mielen sumeutta (dullness), joka kuuluu laiskuuden ja uneliaisuuden katergoriaan, mutta muuten viisi estettä edustivat minulle lähinnä ärsyttäviä häiriöitä. Tällä hetkellä ajattelen, että jokin TMI:n ohjeistuksessa ohjaa, ehkä tahattomasti, ajattelemaan viittä hidastetta ”vihollisina”. Tätä ei tietenkään sanota suoraan, mutta toinen väliluku, jossa viittä estettä käsitellään, mahdollistaa sellaisen tulkinnan. Jos harjoittajalla ei ole jo entuudestaan hyvin tasapainoinen ja tarkka näkemys mielestä, tällainen kehitys on mielestäni todennäköistä. Vaikuttaa siltä, että esteet vihollisina -asenne jakaa tietoisuuden kentän vähitellen haitallisella tavalla kahtia: kenttään ilmaantuu hyvien ja pahojen asioiden kategoriat ja pahoista pitäisi päästä heti eroon. Tämä johtaa helposti torjuntaan ja muihin aversiivisiin toimintatapoihin.

TWIM:ssä viisi estettä esitetään vahvasti oppimisen työkaluina. Esteet nähdään mallina, jota käyttämällä on mahdollista ymmärtää mielen toimintoja. Hyvin suuri osa TWIM:iä on proseduuri, jota käytetään aina kun huomio on siirtynyt pois meditaatio-objektista (joka TWIM:ssä on useimmiten mettan tuntemukset kehossa). TMI:ssä tämä sama kohta on ohjeistettu: “relax and look for the joy; observe; let it come, let it be, let it go”. TWIM:n ohjeistus samaan kohtaan kulkee nimellä 6R, ja siinä on vielä suurempi painotus kehon ja erityisesti mielen rentouttamiseen. 6R:ää tehdessä on mahdollista käyttää hieman aikaa sen tarkastelemiseen, mitkä viidestä esteestä on nivoutunut niihin ajatuksiin, tunteisiin ja muihin mielen aktiviteetteihin, jotka saivat huomion heilahtamaan pois meditaatio-objektista.

Näin voit tehdä sen käytännössä:

  1. Huomaat, että huomio on vaeltanut pois meditaatio-objektista.
  2. Anna huomion irtautua kaikesta siitä, mitä mielessä tapahtuu juuri nyt.
  3. Tarkastele, mitkä viidestä esteestä oli läsnä silloin kun huomio ei enää ollut meditaatio-objektissa. Usemmiten esteitä löytyy samanaikaisesti enemmän kuin yksi. Esimerkiksi jos aloit miettimään sähköpostiviestiä, joka sinun pitäisi kirjoittaa, saattaa tähän nivoutua pelkoa, tunnustamisen tarvetta ja rauhattomuutta. Se, että kaikelle löytämällesi löytyy varmasti oikea paikka viiden esteen kategorioista, ei ole välttämätöntä. Idea on pikemminkin käyttää viittä estettä helppona muistilistana, jonka voi käydä läpi mielessä, jos et ole varma, mitä asioita harhautumiseen liittyi (voit kysyä: liittyykö tähän halua? onko tässä mukana aversiota? jne.). Tämän toimintatavan opetteluun voi mennä hetki, mutta kun sen on sisäistänyt, ei suurimmassa osassa tapauksia koko prosessiin pitäisi mennä muutamaa sekuntia kauempaa.
  4. Seuraa kehon ja mielen rentoutumista esteiden tunnistamisen jälkeen. Kun ymmärrys esteistä on syntynyt, mielesi on huomattavasti kykenevämpi rentoutumaan ja päästämään irti halusta (paaliksi tanha). Jos rentoutuminen ei tapahtu, voi jotain olla jäänyt huomaamatta. Tällöin voit palata takaisin tarkastelemaan tarkemmin läsnä olevia esteitä.
  5. Tässä kohtaa TWIM:ssä palautetaan hymy suupieliin ja mieleen. Tätä ei painoteta TMI:ssä, mutta kannustan kokeilemaan.
  6. Kun sekä mieli että keho tuntuvat rennoilta, huomio voi palata meditaatio-objektiin.

Kokemukseni mukaan tämä on ainakin yksi terve ja harjoitusta tukeva tapa reagoida mielen normaaliin taipumukseen haluta asioiden olevan toisin. Jos viisi estettä ovat ystäviä, omat tavat ja osat (TMI:ssä alimielet) tulevat tutuiksi hyvällä tavalla, eikä tarvetta taistella joitain osia vastaan synny. Oletan, että tämän lähestymistavan toimivuus perustuu sille, että jotain haluavat osat tulevat tunnistetuiksi rauhanomaisella ja hyväksyvällä tavalla. Jännitteisiin ei reagoida synnyttämällä lisää aversioita ja jännitteitä. Päin vastoin, tämä tyyli antaa mahdollisuuden ymmärtää hienovaraisesti kaikkia niitä voimia, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen. Uskon, että tämä proseduuri on hyvin helppo integroida myös TMI:hin ja muihin samatha-painotteisiin meditaatiotyyleihin.

Jaa muualla:

Jätä kommentti