Me

Dharma.fi on erilaisista viisausperinteistä innostuneiden harjoittajien pyhiinvaellus todellisuuden lähteille. Kenelläkään ei ole tavaramerkkiä dharmaan, vaan se on jotain joka ilmentyy tämän hetkisessä kontekstissamme. Luomme omaa todellisuuttamme jatkuvasti yhteydessä toisiin ihmisiin. Tarkoituksenamme onkin nostaa suomalaiseen keskusteluun moninäkökulmaisia ajatuksia siitä mitä kaikkea dharma tarkoittaa nykyajan henkisen polun kulkijoille.

Santtu Heikkinen

Santtu

Olen harjoittanut meditaatiota epäsäännöllisesti vuodesta 2014 ja päivittäin vuodesta 2016. Päivittäinen harjoitukseni perustui alun perin Goenka-tyylin vipassanaan ja perinteeseen linkittyviin retriitteihin. Upāsaka Culadasan The Mind Illuminated on toiminut keväästä 2018 harjoitukseni tärkeimpänä ohjeena. Olen ollut Culadasan opettajakoulutuksessa helmikuusta 2019. Olen saanut ohjausta opettamiseen ja harjoitukseen myös Tucker Peckiltä, joka antoi minulle omistautuneen maallikkoharjoittajan eli Upāsakan valat ja nimen Upāsaka Niccolaggi. Muita merkittäviä vaikutteita ovat esimerkiksi Leigh Brasington, Rob Burbea ja Daniel Ingram.

Olen meditaation saralla keskittynyt etenkin samatha-harjoitteisiin, kuten hengityksentarkkailuun, mettaan ja muihin brahmavihāroihin, sekä jhānoihin. Muita erityisemmän osaamisen alueita ovat:

  • Klassinen buddhalainen filosofia (suttat, suutrat ym.)
  • Syvyyspsykologia, etenkin jungilainen psykologia
  • Kiinalainen filosofia, etenkin taolaisuus ja taolaiset harjoitteet (mm. Taijiquan)
  • Kristillinen mystiikka

Tämän sivuston lisäksi kirjoitan meditaatiosta ja Dharmasta säännöllisesti etenkin The Mind Illuminatedin reddit-sivuilla. Juonnan myös säännöllisesti Tyhjäntoimittajat-podcastia.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja teen paraikaa väitöskirjaa Helsingin yliopiston filosofian laitoksella. Akateeminen tutkimukseni käsittelee eritoten tietoisuuden ja mielen filosofiaa.

Juhana Kokkonen

Juhana

Olen meditoinut yli kymmenen vuotta ja kokeillut erilaisia lähestymistapoja. Pääasiassa olen ollut kiinnostunut buddhalaisuudesta, mutta myös erilaiset non-dualismiharjoitukset ja taiji ovat osa arkeani. Tällä hetkellä erilaisten perinteiden ja lähestymistapojen erittely ei tunnu edes kovin merkitykselliseltä. Otin vuonna 2019 ns. Upāsakan valat, jonka johdosta sain nimekseni Upāsaka Asoka. Vuosien varrella olen harjoittanut muun muassa

Olen ollut perustamassa Meditaatiokellaria, Intentio-meditaatioryhmää ja Tyhjäntoimittajat-podcastia. Opetan meditaatiota eri muodoissa; tähän olen saanut kannustusta ja ohjausta Tucker Peckiltä ja Upāsaka Upalilta.

Työelämässä toimin digitaalisen muotoilun lehtorina Metropoliassa ja olen koulutukseltani filosofian lisensiaatti.

Ari-Pekka Skarp

Ari-Pekka

Minua ovat kiinnostaneet olemassaoloon liittyvät filosofiset kysymykset jo pienestä pojasta lähtien. Olen aina lukenut paljon ja opiskellut esimerkiksi filosofiaa, psykologiaa ja sosiologiaa. Filosofisen pohdiskelun lisäksi olen hakenut myös kokemuksellista väylää näiden asioiden tutkimiseen. Olen harjoitellut ja opiskellut meditatiivista työskentelyä 20 vuoden ajan muun muassa buddhalaisen meditaation, joogan, taolaisten harjoitusten ja kamppailulajien parissa. Eniten minua ovat viehättäneet erilaisten sisäisten työskentelyn muotojen yhdistäminen kehollisuuteen.

Olen koulutukseltani psykologian maisteri (PsM) ja teollisen johtamisen insinööri (MEng), sekä opiskelen psykoterapeutiksi integratiivisessa viitekehyksessä. Olen opettanut meditatiivista työskentelyä myös eri alojen ammattilaisille asiantuntijatyön, ohjauksen ja asiakastyön työvälineiksi. Terapeuttisissa kehyksissä minua kiinnostavat eritoten dialogisuus, kompleksisuus ja Jungin lähestymistapa inhimilliseen kehitykseen ja kasvuun.

Olen kirjoittanut kirjat:
Mielen laboratorio – tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019)
G. H. Mead: Mieli ja minä – Mielen dialoginen rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (BoD, 2018)